چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۹
ائتلاف برای آینده صنعت چاپ
اطلاعیه
  • بیانیه ائتلاف برای آینده صنعت چاپ

اتحادیه به واسطه تامین بخش عمده ای از منابع مالی خود از محل حق عضویت ها و کمک های مردمی و اجبار اعضاء نسبت به داشتن و تمدید پروانه کسبی، مانند دولتهای نفت محور که خود را از شهروندان بی نیاز و آنها را به خود نیازمند می دانند، به اعضاء اتحادیه توجه شایسته و بایسته ندارد. لذا جهت تغییر این روش و باز گرداندن رویکرد به سمت اعضاء نیاز به تحول در ساختار و عملکرد اتحادیه می باشد. ما تغییر نگاه اتحادیه نسبت به اعضاء و تغییر نگاه اعضاء نسبت به اتحادیه را امری ضروری می دانیم و به همین منظور بصورت شفاف موضع خود را نسبت به اعضاء اعلام می داریم.

 

ائتلاف برای آینده صنعت چاپ:

 

◆  اعضاء را مهمترین رکن و سرمایه صنعت چاپ می داند و جهت بازگرداندن این سرمایه و حفظ آن برنامه ریزی

می کند.

◆  جهت افزایش ارزش عضویت در اتحادیه به فعالیت در زمینه ارائه خدمات جدید و مطلوب می پردازد. دریافت تخفیفات و قراردادهای گروهی جهت مشاوره مالیاتی، حقوقی، گمرکی، خدمات بیمه ای و رفاهی از جمله خدمات قابل ارائه می باشند.

◆  جهت ترویج شفافیت عملکرد، حضور مستمر اعضاء و افزایش ظرفیت تخصصی اتحادیه اهتمام خواهد نمود.

◆  اتوماسیون اداری اتحادیه از جمله فناوری اطلاعات را به بهره برداری خواهد رساند. این روش امکان استفاده برابر اعضاء را از خدمات و ظرفیتهای اتحادیه فراهم نموده و شائبه تبعیض و عدم شفافیت را از اتحادیه می زداید.

◆  برای تقویت و توانمندسازی بانوان کارفرما نهاد سازی و برنامه ریزی می کند.

◆  جهت تبادل دانش و تجارب بین پیشکسوتان و کارآفرینان جوان فضایی مناسب ایجاد خواهد نمود.

◆  شبکه ارتباطی بین اعضاء جهت ترویج دوستی و اتحاد ایجاد می نماید.

تاریخ: ۱۳۹۴,۰۳,۱۴
بازدید: 1434